Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Изграждане на индустриална зона в Търговище

Община Търговище ще кандидатства за изграждане на индустриална зона по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Търговище започва подготовка за създаването на индустриален парк. Идеята е той да бъде изграден по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от администрацията на кмета Дарин Димитров.

Целта е да бъде създаден индустриален парк, с обща площ не по-малко от 300 декара. В обхвата му ще се включат общо 120 дка поземлени имоти от промишлената зона на града и поземлени имоти, общинска собственост, в землището на село Васил Левски. Набелязани са терени, които са в близост до главния път София – Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други. За да се осигури обща площ от поне 300 дка, ще се търси възможност за партньорство с частен инвеститор, който да осигури останалата част от необходимите терени.

От администрацията уточняват, че допустими кандидати по процедурата са юридически лица, които са търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. За да отговори администрацията на това изискване, на предстоящото заседание на Общинския съвет се внася докладна за промяна на наименованието и допълване на дейността на „БКС Търговище“ ЕООД. Дружеството не бе закрито след създаването на общинското предприятие със същото име и предмет на дейност през 2016 г. Целта е фирмата да бъде оператор на бъдещата индустриална зона. Дружеството ще носи името „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД. В предмета му на дейност ще бъде добавено изграждането, управлението и развитието на индустриални зони. Ще бъде извършено и увеличаване на капитала му с непарична вноска, чрез апорт на 12 общински недвижими имота.

С друга докладна се иска разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план за застрояване на индустриалния парк. С този план ще се създадат нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за производствени и складови дейности.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 ноември 2023 г.

Докладните, касаещи изграждането на индустриалната зона, са публикувани на сайта на Община Търговище.

Източник:  www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button