Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Общи условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. www.udigest.e, www.udigest-blagoevgrad.eu, www.udigest.eu, www.udigest-varna.eu, www.udigest-velikotarnovo.eu, www.udigest-vidin.eu, www.udigest-vratza.eu, www.udigest-gabrovo.eu, www.udigest-dobrich.eu, www.udigest-kardjali.eu, www.udigest-kustendil.eu, www.udigest-lovech.eu, www.u-digest-montana.eu, www.udigest-pazardzhik.eu, www.udigest-pernik.eu, www.udigest-pleven.eu, www.udigest-plovdiv.eu, www.udigest-razgrad.eu, www.udigest-ruse.eu, www.udigest-silistra.eu, www.udigest-sliven.eu, www.udigest-smolyan.eu, www.udigest-sofia.eu, www.udigest-starazagora.eu, www.udigest-targovishte.eu, www.udigest-haskovo.eu, www.udigest-shumen.eu, www.udigest-yambol.eu са информационни сайтове, собственост на „Ърбън ДайджестЕООД;

Чл.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си някой от сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите им, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайтавете.

Чл.3. Използването на сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД обвързва посетителите с настоящите Общи условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. (1) Сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД предоставят собствена информация, информация от публични източници, други информационни сайтове, както и информация, която имат право да предоставят въз основа на споразумение с други медии.
(2) Информацията, публикувана от
сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки.
(3) Новините публикувани от
сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД са разпределени в различни категории: Политика, Икономика, Екология и др. С оглед улеснение при търсенето, всяка новина е обозначена с ключови думи.
(4)
Сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД архивират всички материали по тематика и рубрики.
(5)
Сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД предоставят възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта и възможност за ползване на архива от новини.

Чл.5. Посетителите на сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД са осведомени, че ползването на различните сайтове е свързано със записване cookies/„бисквитки” на устройствата от които ползват сайта, като се съгласяват за това.

Чл.6. Сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД не носят отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА

Чл.7. (1) Отношенията между сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД и Рекламодателите се уреждат с договор между страните. В определени случаи, по преценка на сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД, не се сключва писмен договор, а се вземат предвид одобрените от клиента медиа план и оферта, изпратени по електронна поща. Така изпратен медиа план и потвърден от Рекламодател, има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща.
(
2) Заявките за реклама с нетърговско (политическо и религиозно) съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на „Ърбън ДайджестЕООД.
(
3) Възнаграждението за публикуване на реклама се формира въз основа на действащата рекламна тарифа, публикувана на сайта. Заплащането на възнаграждението за публикуване на реклама се извършва авансово – не по-късно от 1 работен ден преди старта на рекламната кампания.
(
4) Заявките за реклами със специален режим по някои нормативни актове се придружават от съответните декларации за получени разрешения, върху хартиен оригинал. Липсата на декларация е основание „Ърбън ДайджестЕООД да откажат публикуване на рекламата.
(
5) Всеки Рекламодател получава достъп до статистически данни за хода на рекламната кампания – показвания и кликвания.
(
6) „Ърбън ДайджестЕООД има право да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и др. действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.8Ърбън ДайджестЕООД си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.9. Всички възникнали спорове в отношенията между посетителите на сайтовете на Ърбън ДайджестЕООД по повод ползването им се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

Back to top button