Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Търговище започна срещи за Интегрирани териториални инвестиции

Екипът на Областния информационен център – Търговище, като част от звеното по медиация, започна работни срещи за представяне на Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и за оказване на експертна подкрепа за тяхната подготовка. Първата консултация беше с експерти от Община Търговище. Този четвъртък е насрочена среща спредставители на областната и общинските администрации в област Търговище за обсъждане на проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие и подготовка на концепции за ИТИ. Целта е да се насърчи сътрудничеството на различните заинтересовани страни на местно ниво и да се създадат ползотворни партньорства за иницииране и подаване на комбинирани концепции. Процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е отворена за кандидатстване в ИСУН до 27 септември т.г. Планирани са информационни срещи и дискусии и с останалите заинтересовани страни при прилагането на подхода ИТИ.

Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) е инструмент на Кохезионната политика, който за пръв път се въвежда в България през този програмен период 2021-2027 г. Водеща роля при предлагането на проекти ще имат местните заинтересовани страни, така че да бъдат изпълнени най-важните за региона инвестиции. Освен публични власти, потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.

Партньорствата са задължителни при прилагането на интегрирания териториален подход, защото ще се финансират идеи, които са насочени към разрешаване на общи проблеми и нужди на територията, и са от полза за всяка от заинтересованите страни.

Чрез концепциите за ИТИ в област Търговище ще се подкрепят проекти, включени в концепции, които отговарят на целите и приоритетите на Стратегията за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. Ще бъдат финансирани инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сгради; пътна инфраструктура; зелена градска инфраструктура; образователна, здравна и социална инфраструктура; жилищно настаняване; култура, спорт и туризъм и др.

Финансирането и изпълнението на новия регионален подход ще се осъществява чрез 6 от Програмите за споделено управление на европейски средства в България, като водеща е Програма „Развитие на регионите“. Работата по процеса на подаване и подбор на концепции за ИТИ се осъществява от Регионалните съвети за развитие, които се подпомагат от 3 експертни звена. Две от звената  – звеното за медиация и звеното за публични консултации са съставени от експерти на Областните информационни центрове.

Източник: www.eufunds.bg

Подобни публикации

Back to top button