Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниПрепоръчани
Популярно

Община Търговище набира кандидати за членове на Съвета на децата

Община Търговище открива процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД). Кандидатури се приемат в срок до 24 май 2023 г.

За членове на Съвета могат да бъдат предлагани деца от 13 до 16 години. Те могат да са: членове на училищни форми за самоуправление или детски/младежки съвети и парламенти; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и социални услуги за деца. Приемат се и индивидуални кандидатури.

Формуляр за участие по образец, заедно с мотивационно писмо се подават в Центъра за административно обслужване на Общината или на електронния адрес: obshtina@targovishte.bg, с копие до mehmedova.afize@targovishte.bg.

Комисия, назначена от кмета на общината, ще разгледа постъпилите заявления в срок до 30 май и ще класира най-добрите 3 кандидатури във всяко от направленията. Те ще бъдат изпратени до областния управител на Търговище за следващ етап на подбор. На национално ниво ще бъде избран 1 представител на областта в Съвета на децата.

Критериите за оценка на кандидатите са свързани с нивото на тяхната креативност, толерантност, активност, ангажираност към обща кауза и други, посочени в утвърдената от ДАЗД процедура за избор на членове.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на разработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва представители на младите хора от всички 28 области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и една квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Целта е да им бъде дадена възможност да обменят знания, умения, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.

Всички необходими документи за участие, както и процедурата за избор на членове, са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

Източник: www.targovishte.bg

Подобни публикации

Back to top button